T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
 O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

De maatschappelijke onderneming

Het boek de maatschappelijke onderneming is uitverkocht. Indien gewenst stuur ik een PDF. Daarvoor vraag ik een bijdrage van € 10 voor de onkosten. Het boek bevat twaalf verhalen, die voortkomen uit gesprekken met museumdirecteuren en enkele andere spelers in het culturele veld. Daarbij twaalf reflecties, zes columns en enkele aanbevelingen voor het gewone museum, dat het met een bescheiden budget en een gemiddelde collectie moet doen. Een van de conclusies is dat het gewone museum zich vooral als een maatschappelijke onderneming moet opstellen. De eenzijdige interpretatie van het begrip cultureel ondernemerschap heeft een ratrace naar geld en aandacht veroorzaakt, met veel verliezers en een paar winnaars. klik hier voor meer informatie.

Tegendraads

Dit boek is een uitgave van Aurora Borealis, de uitgeverij van Noorderlicht | Huis van de Fotografie, waar ik werk. Het boek bevat verhalen, die ik van februari tot en met november 2018 heb opgetekend uit gesprekken met founding father van Noorderlicht Ton Broekhuis en zeven mensen die met hem hebben gewerkt. Het zijn anekdotes over fotografie, kunst, politiek en maatschappij. Ze staan voor de unieke positie van de fotografie in de communicatie tussen mensen onderling en met hun omgeving. Fotografie creëert daarin nieuwe dimensies en maakt het mogelijk zaken bloot te leggen die, vaak moedwillig, onzichtbaar blijven. Het boek is te bestellen via noorderlicht.com en kost € 24,50. (foto: Ton Broekhuis, ontwerp omslag: Dirk de Jong)