T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
                       O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

Waterloo

Dit boek bevat verhalen die ik van februari tot en met november 2018 heb opgetekend uit gesprekken die ik voerde met founding father van Noorderlicht Ton Broekhuis en zeven mensen die met hem hebben gewerkt. Het zijnanekdotes over fotografie, kunst, politiek en maatschappij. Ze staan voor de uniekpositie van de fotografie in de communicatie tussen mensen onderling en met hun omgeving. Fotografie creëert daarin nieuwe dimensies en maakt het mogelijk zaken blootte leggen die, vaak moedwillig, onzichtbaar blijven. 

Ton heeft de fotografie als zodanig een plek gegeven in onze belevingswereld met hetcreëren van Noorderlicht | Huis van de Fotografie. 

 Het Noorderlichtfestival, daarmee bedoel ik de jaarlijkse internationale fotomanifestatie, behoort tot de beste ter wereld. Dat is aan hem als de immer vooroplopende kritische geest en allen die met hem werkten te danken.

Ook staan de verhalen in dit boek voor het voortdurende monnikenwerk dat de kunstengemeenschap moet verrichten om de aandacht van politiek en maatschappij vast te houden en overeind te blijven. Aan dat werk heeft Ton een belangrijke bijdrage geleverd, die verder gaat dan Noorderlicht alleen.

In februari 2018 ging Ton met pensioen. Een paar maanden eerder nam hij al afstand. Deze voortijdige stap terug was de uitdrukkelijke wens van de politieke omgeving. Zelf noemt hij dat moment zijn ‘Waterloo’, wat zoiets betekent als ‘ondergang’. Op die manier afscheid nemen van een instelling die je vanuit het niets hebt opgebouwd is extra pijnlijk. Er ging bovendien een lastige periode aan vooraf. In 2016 adviseerde de Raad voor Cultuur de minister in al zijn wijsheid de jaarlijkse rijkssubsidie te schrappen, die in 2012 al van vijf naar twee ton was teruggebracht.

Het boek is vanaf 13 juni 2019 te bestellen via noorderlicht.com.

Foto: Ton Broekhuis, omslagontwerp: Dirk de Jong