T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
 O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

De ruggengraat van de maatschappij 

Kunst als noodzaak

Nowhere (5)

Populair

Populaire en goed betaalde kunstenaars hoeven nooit subsidie aan te vragen. Ze leveren een product waarvan afname verzekerd is. Het is iets om trots op te zijn, dat muziek, beeldende kunst en theater worden omarmd door zoveel mensen. Ook is het iets om te onderscheiden van andere gebieden binnen de kunsten. 
De algemeen geaccepteerde kunst is geen model voor de hele kunst- en cultuursector. De door massa’s mensen bejubelde kunstenaars vertolken kunst die in veel gevallen ooit als experiment begon, soms letterlijk eeuwen geleden. 

Mozart, Turner en de Rolling Stones

We realiseren ons niet meteen dat er toen in veel gevallen discussie over bestond. Mozart tartte de tradities en de taboes van zijn tijd. Minder bekend is dat de 19de eeuwse schilder William Turner, voor wiens werk nu drommen mensen hun bed uitkomen, in zijn tijd belachelijk werd gemaakt. Een goed voorbeeld daarvan is een spotprent, waarin hij als een schilder met een zwabber werd afgebeeld. De Rolling Stones – Mick Jagger mag zich nu Sir noemen – verstoorden de openbare orde nog maar een halve eeuw geleden. 25 jaar geleden viel iedereen over het verschijnen van het extravagante museum in mijn stad. Nu is men er trots op, want het heeft de stad op de kaart gezet. 

Met andere woorden: er gaat heel wat aan vooraf voordat een kunstvorm doordringt tot de huiskamer van de doorsnee wereldburger en hij door de meerderheid van het publiek in de armen wordt gesloten. 

Grenzen verkennen

In de ontwikkeling van nieuwe vormen en functies van kunst, spelen mensen die de grenzen verkennen een essentiële rol. Hun werk is afhankelijk van de financiering van overheid en fondsen. Het is de plicht van de gemeenschap dit zo belangrijke werk te ondersteunen, omdat de ontwikkeling van de kunst daarvan afhankelijk is. 

Er is op dit moment een overdreven aandacht voor de kwantitatieve prestaties van deze zo http://www.soane.org/ sector in de kunst. De mensen die hier actief zijn moeten zich altijd en overal verantwoorden. Het komt omdat de kunst steeds minder gezien wordt als onderdeel van de infrastructuur van onze samenleving, tot de ruggengraat van de maatschappij. Daarom staat belastinggeld besteed aan kunst onder druk. Sommigen vinden zelfs dat elke subsidie voor kunst moeten worden afgeschaft.  

Stevige plek

Het wordt tijd dat bestuurders, politici  en andere opinionleaders weer pal voor de kunstwereld als geheel gaan staan. 
Er is nog een lange weg te gaan.
Een stevige plek voor de kunst in onze samenleving, te beginnen bij het onderwijs op de basisschool, komt ten goede aan het welzijn van mensen.

Januari 2017

Voor reacties: klik hier