T e k s t  &  V e r b e e l d i n g
 O v e r   k u n s t,   c u l t u u r   e n   n a t u u r 

Stichting Wiesje

Woonzorgcentrum in Suriname

De eerste woonunit.

De stichting Wiesje zet zich in voor de zorg voor mensen met dementie in Suriname. Deze stichting is opgericht door Gerda Havertong en is vernoemd naar haar moeder, die in de laatste jaren van haar leven aan dementie leed. Momenteel zamelt Wiesje geld in voor het realiseren van het Voorzieningengebouw, waarin het Kenniscentrum over Alzheimer en de Dagopvang zal worden opgenomen.
Op 20 oktober 2015 werd met het geld dat door de stichting al bijeen is gebracht de eerste 24-uurswoonunit geopend.

Klik op het logo hiernaast voor de website van 'Wiesje'.

Kaj Morel en ik hebben ons in Suriname ander andere georiënteerd op de mogelijkheden voor een kunst- en cultuurprogramma voor mensen met dementie in samenwerking met de musea.
Het Museum of Modern Art in New York heeft indertijd een speciaal programma voor mensen met Alzheimer ontwikkeld ('Meet me at MoMA'), dat is opgepikt door het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Inmiddels wordt het programma met als titel 'Onvergetelijk (naam museum)' in meerdere musea in Nederland uitgevoerd, waaronder het kleine museum Natura Docet in Denekamp.

Kijken naar kunst- en andere museumvoorwerpen biedt de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen zonder terug te hoeven vallen op het korte termijn geheugen en biedt toegang tot het lange termijn geheugen en persoonlijke ervaringen, zo meldt het Stedelijk. Bovendien stimuleert kijken naar kunst de hersenen door middel van cognitieve oefening. Onderzoek toont aan dat dit een positief effect heeft op de gezondheid. Wellicht zal het in de toekomst worden toegepast in het opvanghuis. Eerst zijn er echter andere prioriteiten: geld voor meer woonunits, een kenniscentrum en verplaatsen van het opvanghuis vanuit elders in de stad.

Terug naar 'Orientatiereis'